dr Artur Woike

Dr Artur Woike, urodzony 18.09.1979 r., pochodzi z niewielkiego miasteczka Pasym w województwie warminsko-mazurskim. Ukonczył Szkołe Podstawowa im. Wojciecha Ketrzynskiego w Pasymiu, a nastepnie kontynuował nauke w II Liceum Ogólnokształacym im. K. I. Gałczynskiego w Olsztynie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.W2003 r. ukonczył studia matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warminsko-Mazurskim w Olsztynie.

Juz na IV roku studiów dr Artur Woike rozpoczał współprace naukowa z prof. dr hab. Andrzejem Rutkowskim, a jako student V roku uzyskał zatrudnienie w Katedrze Fizyki i Metod Komputerowych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie na stanowisku asystenta stazysty. W 2003 r., po ukonczeniu studiów, awansował na stanowisko asystenta, a nastepnie w 2012 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk matematycznych, na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki i Metod Komputerowych.

W 2007 r. przedmiotem jego zainteresowan stała sie geometria rózniczkowa. Rozpoczał wtedy, trwajaca do dzis, współprace z prof. dr hab. Aleksym Tralle i jego zespołem. Poczatkowo prowadził badania dotyczace geometrii symplektycznej, a konkretnie zagadnienia istnienia struktury symplektycznej na przestrzeniach twistorów. Rezultaty tych badan zostały zaprezentowane w jego rozprawie doktorskiej zatytułowanej "Symplektycznosc przestrzeni twistorów". 11 pazdziernika 2011 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM nastapiła publiczna obrona rozprawy doktorskiej zakonczona uzyskaniem stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Artur Woike jest współautorem pieciu publikacji z dziedziny geometrii rózniczkowej. Ponadto wygłosił on cztery referaty na konferencjach miedzynarodowych i krajowych. Obecnie jego zainteresowania naukowe dotycza szeroko rozumianej geometrii rózniczkowej, ze szczególnym uwzglednieniem teorii grup i algebr Liego.

Prywatnie interesuje sie fantastyka (głównie polska), sprzetem komputerowym i grami komputerowymi (głównie cRPG), a w wolnych chwilach nie stroni równiez od klasycznej muzyki rockowej (AC/DC, Led Zeppelin) oraz odrobiny sportu dla zdrowia (kalistenika, bieganie).