Wiśniewski Damian

Undefined
Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
Stanowisko: 
asystent
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 51
Pokój: 
A 0/20
Konsultacje: 

czwartki, godz. 13.30-15.00
Kod MS Teams: j6xxpa6

Dziedzina: 
nauki matematyczne
Dyscyplina: 
matematyka
Specjalność: 
równania różniczkowe cząstkowe, eliptyczne zagadnienia brzegowe w obszarach nieograniczonych, zagadnienia dla równań ze zmiennym wykładnikiem wzrostu
Dorobek naukowy: 

                                                 - OPUBLIKOWANE -

- "Boundary value problems for a second-order elliptic equation in unbounded domains", Ann.Univ.Paedag.Cracov.Studia Math., IX (2010), 87-122;

- "Boundary value problems for quasi-linear elliptic second order equations in unbounded cone-like domains", Cent.Eur.J.Math., 10(6), 2051-2071 (2012) (wspólnie z: M.Borsuk)

- "An integro - differential inequality related to the smallest positive eigenvalue of p(x)-Laplacian Dirichlet problem", Ann.Univ.Paedag. Cracov.Studia Math. (2016)

- "The behaviour of weak solutions of boundary value problems for linear elliptic second order equations in unbounded cone-like domains", Annales Mathematicae Silesianae (2016)

- "Best possible estimates of weak solutions of boundary value problems for quasi-linear elliptic divergence equations in unbounded domains", An. St. Math. Series, tom 25(2), strony 201-224,  2017

- "Around harmonic numbers and harmonic series", Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia (2016)

- "Metoda Frobeniusa, czyli o rozwiązywaniu pewnej klasy równań różniczkowych" w Ann. Univ. Paedag. Cracov. Studia ad Didacticam Math. Pertinentia (wspólnie z Krzysztofem Żyjewskim) (2016)

                                                   - W RECENZJI -

- "The behaviour of weak solutions to the Dirichlet problem for second order elliptic quasi-linear equation with variable growth exponent in unbounded cone-like domains" (wspólnie z Michaiłem Borsukiem)

                                                       - W TOKU -

 

Przynależność do organizacji: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne, European Mathematical Society

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia: 

Wspaniałą nagrodą jest możliwość przeżycia ze studentami matematycznej przygody.

Tytuł najlepszego Belfra Wydziału Matematyki i Informatyki 2016.

Laureat plebiscytu "Belfer UWM" na najlepszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w 2016 i 2018 roku.