Szypulski Jacek

Undefined
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
asystent
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 28
Pokój: 
E 0/7
Konsultacje: 

wtorki, godz. 11.30-13.00
Kod MS Teams: clp56ut