Szubert-Łużpińska Monika

Polski
Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Dziekanat A1/16 - pozostałe
Stanowisko: 
specjalista
E-mail: 
Telefon: 
524 61 30
Pokój: 
A1/16