Samojluk Artur

Polski
Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
asystent
Telefon: 
89 524 60 05
Pokój: 
E 1/19