Niemczynowicz Agnieszka

Undefined
Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
Stanowisko: 
adiunkt
E-mail: 
Telefon: 
524 61 02
Pokój: 
D 0/11
Dziedzina: 
nauk fizycznych
Dyscyplina: 
fizyka
Specjalność: 
fizyka ciała stałego