Niemczynowicz Agnieszka

Undefined
Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
Stanowisko: 
adiunkt badawczo-dydaktyczny
E-mail: 
Telefon: 
524 61 02
Pokój: 
D 0/11
Konsultacje: 

czwartki, godz. 9.45-11.15
Kod MS Teams: 5j2jrpc

Dziedzina: 
nauk fizycznych
Dyscyplina: 
fizyka
Specjalność: 
fizyka ciała stałego