Morawski Cezary

Polski
Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Ośrodek Informatyczno-Sieciowy
Stanowisko: 
starszy informatyk
E-mail: 
Telefon: 
524 60 23
Pokój: 
D2/17
Strona domowa: 
Konsultacje: 

po wcześniejszym ustaleniu
kod MS Teams: ktffsjo