Krzywicki Tomasz

Polski
Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
asystent
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 09
Pokój: 
E0/6
Konsultacje: 

czwartki, godz. 13:00-14:30
Niestacjonarne: 6.03.21 11.30-13.00, 13.03.2021 11.30-13.00, 27.03.21 11.30-13.00, 10.04.21 11.30-13.00
Kod MS Teams: jhxpq0j