Górecki Przemysław

Undefined
Stopień naukowy: 
dr inż.
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
adiunkt
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 95
Pokój: 
E 0/3
Dorobek naukowy: 
Realizowane tematy badawcze: 

Grant badawczy własny 529-1309.901