Golasiński Marek

Undefined
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Matematyki Stosowanej
Stanowisko: 
profesor zwyczajny
E-mail: 
Telefon: 
524 60 56
Pokój: 
A 2/3