Ciecierska Grażyna

Undefined
Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
Stanowisko: 
asystent dydaktyczny
E-mail: 
Telefon: 
524 60 51
Pokój: 
A 0/20
Konsultacje: 

czwartki, godz. 14.00-15.30
Kod MS Teams: epra8gv

Dziedzina: 
nauki matematyczne
Dyscyplina: 
matematyka
Specjalność: 
analiza funkcjonalna