Zmiana terminarza rejestracji na przedmioty do wyboru w semestrze letnim 2023/2024

Szanowni Państwo,

Biuro ds. Kształcenia informuje, że z uwagi na awarię systemu, uległ zmianie terminarz rejestracji na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego oraz przedmioty ogólnouczelniane na semestr letni 2023/2024.  W związku z powyższym podajemy nowe terminy zapisów, z prośbą o współpracę w zakresie rozpowszechnienia wśród studentów stosowanej informacji:

  1. Lektoraty (język obcy) - studia stacjonarne: od 14 lutego 2024 roku od godz. 12.00 do 16 lutego 2024 roku do godz. 23.59; studia niestacjonarne: terminy pozostają niezmienione;
  2. WF: od 14 lutego 2024 roku od godz. 8.00 do 16 lutego 2024 roku do godz. 23.59; termin giełdy przedmiotu pozostaje niezmieniony;
  3. Przedmiot ogólnouczelniany: od 14 lutego 2024 roku od godz. 14.00 do 17 lutego 2024 roku do godz. 23.59.

Terminy zapisów na przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminy zapisów na przedmioty w Filii w Ełku pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że skorygowany terminarz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce studenci/przedmioty do wyboru, https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru

Przepraszamy na zaistniałe utrudnienia i dziękujemy za współpracę.

 

Biuro ds. Kształcenia

UWM w Olsztynie