Zgłoś swoją pracę dyplomową - ogólnopolski Konkurs Engineer 4 Science 2024

Jeśli:

- uzyskaliście tytuł inżyniera lub licencjata w okresie 01.04.2023 – 15.04.2024;

- Wasza praca dotyczy tematyki: sztucznej Inteligencji, cyberbezpieczeństwa lub algorytmiki; oraz uzyskała od Promotora i Recenzenta co najmniej ocenę bardzo dobrą

to zgłoście waszą pracę dyplomową do jednego z trzech konkursów tematycznych:

  • AI - https://ai4s2024.4scienceinstitute.org/
  • Cyberbezpieczeństwo - https://cyber4s2024.4scienceinstitute.org/
  • Algorytmika - https://algo4s2024.4scienceinstitute.org/

Na zgłoszenia czekamy do 19.05.2024.

 

Więcej szczegółów i warunków uczestnictwa znajdziecie na stronie organizatora Konkursu: https://e4s2024.4scienceinstitute.org/

 

Ogłoszenie wyników w dniu 28.06.2024.

 

Organizatorem Konkursu Engineer 4 Science 2024 jest 4 Science Institute Sp. z o.o.

Patronami są: PS IEEE, CERN, Łukasiewicz - PIAP, Poznan Supercomputing and Networking Center / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz NCBR+ Sp. z o.o.

Patronem Honorowym jest Prezes Polska Akademia Nauk.

Patronem Medialnym jest Radio Gdańsk SA.

Partnerami Biznesowymi oraz fundatorami nagród są firmy: Allegro, Samsung Electronics, 4PM Consulting Sp. z o. o.

Koordynatorem Konkursu ze strony Organizatora jest Pan Marcin Ziolek, PhD.

Partnerem Technologicznym Konkursu, który dostarcza Cyfrowe Dyplomy dla Laureatów w oparciu o technologię blockchain jest firma Billon Group.