Zarażaj pasją do matematyki - II edycja konkursu MuMaK

Macie szansę zrealizować swój pomysł na kreatywne warsztaty z matematyki podczas Festiwalu Matematyki w Kórniku!

Zgłoście udział w II edycji zespołowego konkursu matematycznego MuMaK. Zwycięzcy otrzymają nawet do 5000 zł na realizację swojej inicjatywy.

Co trzeba zrobić?

Zadaniem konkursowym jest stworzenie scenariusza aktywności edukacyjnej rozwijającej kompetencje matematyczne. Zachęcamy do przygotowania warsztatów, gry, zabawy, aplikacji lub angażującego działania interaktywnego.

Czas na zgłoszenia mija 31 marca 2024 r.

 

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje o konkursie znajdują się na stronie https://mumak.edu.pl .

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Zakłady Kórnickie, a patronem merytorycznym - Wydział Matematyki i Informatyki UAM.