Zaprezentuj wyniki swoich badań na bezpłatnej Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej – 7-8 Grudnia, Uniwersytet Szczeciński

Zgłoście swój udział w II Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski.

Doniesienia naukowe studentów będą dotyczyły obszarów:

1. nauk o ekonomii, finansach i zarządzaniu (7.12.2023 r.),

2. nauk humanistycznych i teologicznych (7.12.2023 r.)

3. nauk społecznych (7.12.2023 r)

4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (7.12.2023 r.)

5. nauk o prawie i administracji (8.12.2023 r.)

6. nauk ścisłych i przyrodniczych (8.12.2023 r.)

Konferencję otworzy dyskusja o szansach i zagrożeniach dla nauki płynących z rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie również dostępna on-line.

Wybrane abstrakty zostaną opublikowane w formie publikacji.

 

Jak się zgłosić?

- wypełnić formularz rejestracyjny: https://forms.gle/sQxCNpyUpK9LP2uZA

- przesłać abstrakt wystąpienia

Zapisy trwają do 27 listopada 2023 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Pytania kierujcie pod adres: strefa.nauki@usz.edu.pl