Zapraszamy na Wydziałowe Seminarium Naukowe

We wtorek 30 maja o godzinie 11:00 w sali Rady Wydziału Mgr Edyta Bartnicka przedstawi wyniki swojej rozprawy doktorskiej "Prosta rzutowa nad pierścieniem skończonym łącznym z jedynką" Prosimy wszystkich samodzielnych pracowników Wydziału o obecność.

Aleksy Tralle, prodziekan ds. nauki