Zajęcia z mgr Hanną Pikus odwołane

Zajęcia z przedmiotu Programowanie serwisów internetowych prowadzone przez mgr Hannę Pikus dla studentów Informatyki ISI rok III, grupy 1, 2, 3, dnia 20.10.2016r. w godzinach 09:45-14:45 w sali E 1/15 nie odbędą się (tylko w tym dniu).
Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.