Zajęcia z dr hab. Danutą Kruk odwołane - 23.01.2017

Wykład specjalizujący dla Studentów V roku Informatyki, prowadzony przez Panią dr hab. Danutę Kruk w dniu 23.01.2017 nie odbędzie się z powodu jej wyjazdu służbowego. Wykład ten zostanie odpracowany 26.02.2017 lub 27.02.2017 po uzgodnieniu ze studentami.