Zajęcia z Algorytmów i struktur danych odwołane!

Zajęcia z Algorytmów i struktur danych prow. przez dr P. Artiemjewa w dniach 07 X 2016 oraz 14 X 2016 - Godzina 11:30-13:00, (Mat., Mat. stos., rok 2, grupa 1 lab.) nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminach 16 XII 2016 r. oraz 06 I 2017 r., w godzinach 13:00-14:30.