XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki 2018 09-11 IX 2018, Boguszów-Gorce

W roku 1971 grupa naukowców z ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu wraz z matematykami Uniwersytetu Wrocławskiego powołała do życia Seminarium Zastosowań Matematyki.

Celem Seminarium było zacieśnienie współpracy matematyków środowiska wrocławskiego z praktykami stosującymi w swoich badaniach naukowych metody matematyczne, numeryczne i statystyczne.

Od tego czasu Katedra Matematyki obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje coroczne wyjazdowe seminaria pozwalające na wymianę myśli, doświadczeń i osiągnięć. W latach siedemdziesiątych ub. wieku spotkania odbywały się w Lubniewicach, od połowy lat osiemdziesiątych stałym miejscem obrad była Kobyla Góra.

Dotychczas w ramach Seminarium wygłoszono blisko 1000 referatów naukowych, zarówno teoretycznych, jak też pokazujących konkretne rozwiązania praktycznych zagadnień.  Jest to jedna z najstarszych konferencji naukowych w Polsce.

Seminar of Applied Mathematics - SAM 2018 ulotka.pdf