Wydziałowe Seminarium Naukowe - 10 marca 2020

Wydział Matematyki i Informatyki zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na wydziałowe seminarium naukowe które odbędzie się  we wtorek 10.03.2020 o godz. 12:00 w sali A2/6. Mgr. Wojciech Rosa (Lublin) wygłosi odczyt ,,Procedury aproksymacji stochastycznej dla procesu dyfuzyjnego z przełączeniami semimarkowowskimi''