Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

DZIEKAN

WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

 

ma zaszczyt zaprosić 

na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
 
która odbędzie się
3 października 2023 roku o godz. 12.00
w Auli B Wydziału Matematyki i Informatyki (Olsztyn, ul. Słoneczna 54)

 

 

Program uroczystości

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne Dziekana, prof. dr. hab. Adama Doliwy
  • Wystąpienie Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej dr. hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM
  • Wręczenie nominacji opiekunom I roku studiów
  • Gaude Mater Polonia
  • Immatrykulacja studentów
  • Gaudeamus Igitur
  • Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
  • Wykład inauguracyjny dr. hab. Andrzeja Jankowskiego, prof. UWM "O potrzebach AI w Olsztynie"