Wybory uzupełniające do Rady Wydziału wśród nauczycieli akademickich bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na zgromadzenie wyborcze w dniu 3 października 2017 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w auli C/2 przy ul. Słonecznej 54, poświęcone wyłonieniu przedstawiciela do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020.