Wybierz studia drugiego stopnia na WMII!

Wybierz studia drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie!

Już pod koniec stycznia otwiera się rekrutacja na kierunku Informatyka.

Na studiach stacjonarnych oferujemy trzy specjalności:

  • Data Science w Praktyce
  • Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
  • Techniki Multimedialne

Więcej informacji w Internetowej Rejestracji Kandydatów - https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_22_23_Z/programme/17_SMU_INF/?from=field:17

Na studiach niestacjonarnych oferujemy specjalność:

  • Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych.

Szczegóły w IRK - https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_22_23_Z/programme/17_NMU_INF/?from=field:17

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają tylko trzy semestry. Rekrutacja trwa od 30 stycznia do 14 lutego 2022 r. do godziny 15:00. Zapraszamy!