Wybierz studia drugiego stopnia na WMII!

Wybierz studia drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie!

Już pod koniec stycznia otwiera się rekrutacja na kierunku Informatyka.

Na studiach stacjonarnych oferujemy trzy specjalności:

  • Techniki Multimedialne
  • Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
  • Data Science w Praktyce

Więcej informacji w Internetowej Rejestracji Kandydatów - link

Na studiach niestacjonarnych oferujemy specjalność:

  • Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych.

Szczegóły w IRK - link

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają tylko trzy semestry. Rekrutacja trwa od 31 stycznia do 15 lutego 2022 r. do godziny 15:00. Zapraszamy!