WPIS WARUNKOWY, POWTARZANIE ROKU.

Szanowni Studenci,

 informujemy, że zgodnie z regulaminem studiów § 31 Dziekan może wydać decyzję o:

  1. warunkowym wpisaniu na wyższy semestr z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów - dotyczy niezaliczonych przedmiotów niesekwencyjnych, albo
  2. zezwoleniu na powtarzanie semestru z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów.

na pisemny wniosek studenta, złożony najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej tj. do 24 lutego 2017r.

Przypominamy również o konieczności złożenia w systemie USOSweb wniosku o rozliczenie semestru w formie e-podania. Podanie należy złożyć, gdy wszystkie oceny zostaną wprowadzone przez prowadzących!
Prosimy o niezwłoczne składanie podań, pozwoli to na płynne przepisywanie studentów na kolejny etap.

http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/wzory-podan
Instrukcja - Składanie e-podania „Wniosek o rozliczenie semestru/roku w systemie USOS" – plik PDF
Dziekanat WMiI