Wiosenne wykłady matematyczne dla młodzieży organizowane przez Olsztyński Oddział PTM