Uwaga studenci I rok Informatyka!

W ramach przedmiotu humanizującego 2 student może się zapisać na jeden z przedmiotów:
Estetyka, Etyka, Filozofia, Kultura Kresów PN-Wschodnich i jej kontynuacja, Praktyczna filozofia przyrody, Wiedza o teatrze.

Student nie może zapisać się ponownie na ten sam przedmiot humanizujący, co w semestrze zimowym.

Dziekanat WMII