Uwaga Studenci 3 roku Informatyki - obie specjalności:

W semestrze letnim 2016/17 przedmiot "Projekt zespołowy" będzie prowadzony we współpracy z wiodącymi firmami informatycznymi naszego regionu.

W związku z powyższym w dniach:
• 17.01.2017 (wtorek) godz. 11:30, sala C 0/2
• 24.01.2017 (wtorek) godz. 11:30, sala C 0/2

odbędą się spotkania z firmami, podczas których przedstawiciele firm zaprezentują tematy projektów.

Następnie w dniach 30.01 - 07.02.2017 odbędą się zapisy na projekty do poszczególnych firm przez formularz on-line - kolejność zapisania się na projekt nie wpływa w żaden sposób na przydział do projektu.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa - każda grupa w semestrze letnim będzie miała jedne zajęcia wolne. Nieobecność będzie skutkować przydziałem do losowej grupy.

dr Aleksandra Kiślak-Malinowska
Prodziekan ds. kształcenia i studenckich