Uwaga studenci !!

W dniu 24 maja 2017r. odbędzie się ostatnie posiedzenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej, w związku z powyższym informujemy, że wnioski o przyznanie zapomogi, które wpłyną po 17 maja 2017r będą rozpatrywane odmownie z powodu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na stypendia w roku akademickim 2016/2017.