UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 I WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

DZIEKAN

I RADA WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W  OLSZTYNIE

 

mają zaszczyt zaprosić 

na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

I WRĘCZENIE

DYPLOMÓW  UKOŃCZENIA  STUDIÓW  WYŻSZYCH 

2 października 2018 roku o godz. 12.00

w Auli B Wydziału Matematyki i Informatyki (Olsztyn, ul. Słoneczna 54)

 

 

Przed uroczystością (w godzinach 10.00 – 11.00) absolwenci proszeni są o zgłoszenie się do swojego Dziekanatu WMiI – odpowiednio do pok. A1/16 lub A 1/21, aby:

1. rozliczyć się z Dziekanatem (odebrać odpisy dyplomu i zwrócić legitymację studencką - dotyczy osób, które tego dotąd nie zrobiły)

2.DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW

(DOTYCZY OSÓB, KTÓRE JUŻ ODEBRAŁY DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW,

A CHCĄ WZIĄĆ CZYNNY UDZIAŁ W UROCZYSTOŚĆI)