UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU  MATEMATYKI  I  INFORMATYKI
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
mają zaszczyt zaprosić na
UROCZYSTĄ  INAUGURACJĘ ROKU  AKADEMICKIEGO  2017/2018
która odbędzie się dnia 29 września 2017 roku o godz. 12.00
w Auli B Wydziału Matematyki i Informatyki
(Olsztyn-Kortowo, ul. Słoneczna 54)

 PROGRAM  UROCZYSTOŚCI
• Hymn państwowy
• Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Dziekana
  dr. hab. Jana Jakóbowskiego, prof. UWM
• Wystąpienia okolicznościowe
• Immatrykulacja studentów I roku
• Wykład inauguracyjny dr. hab. Danuty Kruk, prof. UWM
pt.: Interdyscyplinarność i specjalizacja – dwie strony nauki