Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczyna współpracę z IBM

Współpraca pomiędzy naszym uniwersytetem a firmą IBM - jednym z najstarszych i największych przedsiębiorstw informatycznych na świecie, będzie dotyczyła trzech obszarów.

Pierwszy z nich będzie dotyczył dydaktyki. Uruchomione zostaną ścieżki edukacyjne z dodatkowymi certyfikatami wspólnymi.

Takie mikropoświadczenia będą szczególnie ważne w kontekście starań UWM o dołączenie do grona Uniwersytetów Europejskich, czyli programu Komisji Europejskiej otwierającego przed UWM wiele nowych możliwości współpracy.

IBM złożyło także propozycję przeprowadzenia wykładów o sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym dla pracowników UWM z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz innych wydziałów.

Drugim elementem jest utworzenie dwóch pracowni na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Pracownie zostaną wyposażone w oprogramowanie IBM, dzięki czemu studenci będą mieli szansę obcować z najnowszymi technologiami.

Trzecim obszarem współpracy mają być opracowane wspólnie produkty, czyli konkretne rozwiązania możliwe do wdrożenia przez firmę.

Aby uzgodnić najważniejsze kwestie dotyczące współpracy, przedstawiciele UWM i IBM spotykali się dwukrotnie w ciągu ostatniego tygodnia – raz w Warszawie, w siedzibie firmy i raz w Kortowie.

Rektor UWM, który był gościem IBM, podkreślał, że duże wrażenie zrobiła na nim możliwość zapoznania się z laboratoriami firmy i tym, co w siedzibie IBM w Warszawie się dzieje. Podczas spotkania z przedstawicielami IBM Polska, czyli Marcinem Gajdzińskim i Mariuszem Ochlą, który koordynuje współpracę pomiędzy firmą i uczelnią, rektor rozmawiał o różnych przestrzeniach współpracy. Wydział Matematyki i Informatyki reprezentowali dziekan wydziału, prof. dr hab. Adam Doliwa oraz prodziekan ds. rozwoju informatyki, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM. Prodziekan będzie jednym z najbliższych współpracowników IBM w Kortowie.

W delegacji, która złożyła rewizytę na UWM, znaleźli się wspomniany już Mariusz Ochla oraz Anna Topol. Przedstawicielka IBM jest Polką, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i pracuje w nowojorskiej centrali IBM jako CTO oraz Distinguished Engineer, nadzorując na całym świecie programy naukowe, w które włącza się IBM.

 

Więcej informacji o współpracy UWM i IBM oraz planowanych w jej ramach działaniach zawarto w artykule:

https://uwm.edu.pl/aktualnosci/wspolpraca-wielkich-mozliwosci-uwm-podpisal-umowe-z-ibm

O planowanych przedsięwzięciach wypowiedział się także JM Rektor UWM, dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM, w radiu UWM fm:

http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/13455/uwm-rozpoczyna-wspolprace-z-ibm.html