Szanowni Studenci

Informujemy, że zgodnie z regulaminem studiów § 31 Dziekan może wydać decyzję o:

1) warunkowym wpisaniu na wyższy semestr z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów - dotyczy niezaliczonych przedmiotów niesekwencyjnych, albo
2) zezwoleniu na powtarzanie semestru z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów.

na pisemny wniosek studenta, złożony najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej tj. do 22 września 2017r.

Podanie należy złożyć, gdy wszystkie oceny zostaną wprowadzone przez prowadzących!

Prosimy o niezwłoczne składanie podań, pozwoli to na płynne przepisywanie studentów na kolejny etap.

http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/wzory-podan

Dziekanat WMiI