Sukces rekrutacji śródrocznej 2024 - informatyka na WMiI z najlepszym wynikiem na UWM

Miło nam poinformować, że spośród wszystkich kierunków dostępnych w ofercie w rekrutacji śródrocznej, najwięcej studentów wybrało studia magisterskie z informatyki.

Program studiów z informatyki jest dostosowywany do trendów panujących na rynku pracy. Jest to możliwe m.in. ze względu na ścisłą współpracę wydziału z firmami z branży IT. Przedstawiciele firm prowadzą również zajęcia ze studentami.

Studia II stopnia na UWM (wszystkie kierunki) rozpoczęło ponad 0,5 tys. studentów i jest to wynik wyższy niż w roku ubiegłym.

https://olsztyn.tvp.pl/76028403/studenckie-wybory-uczelnia-podsumowuje-srodroczna-rekrutacje