Stypendium naukowe dla doktoranta

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie oferuje stypendium w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki ”Ewolucja gwiazd centralnych wyznaczona za pomocą obserwowanych zmian strumieni mgławic planetarnych”.