Studenckie grupy kierunkowe

W imieniu Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego zapraszamy wszystkie nowo-przyjęte osoby na studia na naszym Wydziale do dołączenia do studenckich grup kierunkowych. To dobra przestrzeń organizowana przez samorząd studencki, która ma na celu pomóc Wam w łatwiejszym wdrożeniu się w życie akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń, wskazówek oraz wsparcie od starszych kolegów i koleżanek.
➡ Matematyka, studia pierwszego stopnia https://www.facebook.com/groups/921455902293299/
➡ Matematyka, studia drugiego stopnia https://www.facebook.com/groups/296576849483700/
➡ Informatyka, studia pierwszego stopnia stacjonarne https://www.facebook.com/groups/796728005578738/
➡ Informatyka, studia pierwszego stopnia niestacjonarne https://www.facebook.com/groups/962126051732506/