Studenci IV roku Informatyki!

Zgodnie z Regulaminem Studiów § 39 pkt. 3 student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie do 15 lutego - na studiach kończących się w semestrze zimowym.

Przypominamy, że rekrutacja śródroczna na II stopnień na kierunek Informatyka trwa od 25.01.2017 do 14.02.2107 roku.

Studenci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji śródrocznej, proszeni są o złożenie w dziekanacie gotowej pracy wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej do dnia 8.02.2017 roku.

W związku z powyższym obrony planowane są w styczniu/ lutym 2017 roku- szczegółowy harmonogram wkrótce.

Dziekanat WMiI