Studenci III roku ISI IO, studia stacjonarne

Studenci III roku proszeni są o uzupełnienie formularza zgłoszenie tematu (druk dostępny w zakładce studenci – sprawy dyplomantów – proces dyplomowania).
W miejscu termin złożenia pracy dyplomowej należy wpisać 15.02.2018r. Uzupełniony formularz z podpisem opiekuna pracy oraz z podpisem i pieczęcią kierownika katedry należy dostarczyć do Dziekanatu najpóźniej do 30 czerwca 2017r.

Dziekanat WMiI