STAŻE DLA STUDENTÓW KIERUNKU INFORMATYKA W RAMACH PROJEKTU NR POWR.03.05.00-00-Z310/17

Z dniem 04.05.2022r. rozpoczęła się rekrutacja na staże realizowane w ramach zadania 7 "Programy stażowe dla studentów" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Stażystą/ką może zostać student/ka III roku kierunku Informatyka studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2021/2022. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-matematyki-i-informatyki

Agnieszka Banach-Szewczak 
staze@matman.uwm.edu.pl 
tel. 89 524-60-01