SEMINARYJNY ODBIÓR TEMATÓW BADAWCZYCH 2018

Informuję, że seminaryjny odbiór tematów badawczych za r. 2018 odbedzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału. Raport z wykonania prac badawczych w 2018 r. składają kierownicy tematów. Wszyscy pracownicy Wydziału są mile widziani.

 

Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. Aleksy Tralle