Seminarium Katedry Algebry i Geomterii

Zapraszamy na Seminarium Katedry Algebry i Geometrii w poniedziałek, 15 maja 2017 13:30 w s. A3/7

Aleksy Tralle (KAiG) wygłosi odczyt "Hipoteza Hopfa o strukturze zespolonej na 6-wymiarowej sferze"

Streszczenie. Odczyt dotyczy bardzo trudnej starej hipotezy Hopfa o braku całkowalnych struktur prawie zespolonych na S^6. Opowiem o wybranych strategiach ataku na problem i udowodnię interesujące twierdzenie Cherna o nieistnieniu pewnej, a priori możliwej, klasy takich struktur. Odczyt będzie częściowo powtarzał mój odczyt w Marburgu o pracy Cherna oraz relację z dyskusji na ten temat podczas I Marburger Arbeitsgemeinschaft "(Non)-existence of complex structures on S^6".