Seminarium Katedry Algebry i Geometrii - 27.04.2023

Serdecznie zapraszamy na seminarium KAiG w czwartek 27.04.2023 o godz. 
13:15 do sali A2/15 na wykład

               dr hab. Giovanni Moreno (Uniwersytet warszawski)

TYTUŁ: Jedyne Aff(3)–niezmiennicze RRCz trzeciego rzędu w dwóch niezależnych zmiennych jako zerowanie się niezmiennika Fubiniego–Picka.

STRESZCZENIE: Geometria afiniczna powierzchni w $R^3$, choćby bardzo prosta, jest o wiele mniej znana, niż geometria Euklidesowa. Tu, brak metryki nie pozwala zdefiniować form podstawowych, a jednak pojawia się niezmiennik trzeciego rzędu, zwany niezmiennikiem Fubiniego–Picka. Pokażę, że zerowanie się takiego niezmiennika doprowadza do jedynego Aff(3)–niezmienniczego RRCz trzeciego rzędu w dwóch niezależnych zmiennych.

Sala: A2/15

Kierownik Seminarium: prof. dr hab. Aleksy Tralle