SEMINARIUM KATEDRY ALGEBRY i GEOMETRII

Serdecznie zapraszamy na seminarium KAiG we wtorek 14.05.2019 o godz. 
13:00 do sali A3/7 na wykład

               Dra GIOVANNI MORENO (Uniwersytet Warszawski)


TYTUŁ: Niezmiennicze RRCz drugiego rzędu o minimalnym stopniu na
jednorodnych wymiernych rozmaitościach kontaktowych.

STRESZCZENIE: Postaram się przekazać główne pojęcia homonimicznego
artykułu opracowanego przeze mnie razem z Dmitrijem Alekseevskim, Janem
Gutt i Gianni Manno, świeżo opublikowanego na łamach Communications
in Contemporary Mathematics. Skoro omawianie całej pracy wymagałoby
kilku godzin, wybiorę sobie poszczególne przypadki i opracowując je,
podkreślę elementy głównej teorii grające swoją rolę na każdym
kroku. Główny wynik łatwo daje się przedstawić: każda grupa Liego
prosta może zostać zrealizowana jako grupa symetrii pewnego RRCz
drugiego rzędu, a nawet (w odpowiednim sensie) w jedyny sposób.

Sala bedzie podana w późniejszym komunikacie.

Aleksy Tralle