Seminarium „Informatyka Stosowana i Modelowanie Matematyczne”

Zapraszamy na seminarium „Informatyka Stosowana i Modelowanie Matematyczne”, 
które odbędzie się w czwartek 11 maja 2023 w godzinach 13:15–14:45, sala 
E1/10.

Prelegent: Aleksander Denisiuk, UWM

Referat: Weighted Hamming Metric and KNN Classification of Nominal-Continuous 
Data

Streszczenie.
Celem referatu jest przedstawienie nowego algorytmu uczenia maszynowego 
metryki dla kombinacji danych ciągłych i nominalnych. Rozpoczynamy od metryki 
euklidesowej dla ciągłej i metryki Hamminga dla nominalnej części danych. 
Wpływ każdej cechy jest modelowany odpowiednią wagą w definicji metryki. 
Zaproponowano nowy algorytm automatycznego wykrywania wag. Metryka ważona jest 
następnie wykorzystywana w standardowym algorytmie klasyfikacji knn. Seria 
eksperymentów numerycznych pokazuje, że algorytm może z powodzeniem 
klasyfikować surowe, nieznormalizowane dane.

Serdecznie zapraszamy,
Mariusz Bodzioch, Aleksander Denisiuk, Mikhail Kolev, Marek Kruk, Ivan 
Matychyn.