Seminarium Geometria i Układy Dynamiczne - 25.04.2023

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów na posiedzenie seminarium "Geometria i układy dynamiczne", które odbędzie się w 25.04.2023 (wtorek), w godzinach 13:00-15:00 w sali A1/22.

Prelegent: Łukasz Czech (AGH)

Tytuł: Przesunięcia z dynamicznym stosem – własności.

Streszczenie: Podczas referatu przedstawione zostaną układy dynamiczne, nazwane przesunięciami z dynamicznym stosem (PDS), oparte na automatach ze stosem oraz ich własności. W pierwszej części zostanie zaprezentowana klasa PDS, nazwana przesunięciami z ograniczonym dynamicznym stosem (PODS), które zrzucają więcej symboli ze stosu niż na niego wkładają. Oprócz charakteryzacji tej klasy zostanie zdefiniowane odwzorowanie co najwyżej k-do-1 określające półsprzężenie PODS z pewnym shiftem wierzchołkowym. Jako ostatnie zagadnienie w tej części zostaną omówione shifty orbitalne generowane przez PDS. W drugiej części prezentacji zostanie omówiona entropia topologiczna przesunięć z dynamicznym stosem wraz z przykładami jej obliczenia oraz odwracalność PDS z omówieniem warunków koniecznych i prezentacją układu, który jest odwracalny. Ostatnia część referatu przedstawia związek między teorią języków formalnych a przesunięciami z dynamicznym stosem. Zostały zaprezentowane niezrzucające przesunięcia z dynamicznym stosem, które rozpoznają języki regularne i dzięki temu można je powiązać z shiftami typu sofic.


Serdecznie zapraszamy
Aleksander Denisiuk, Adam Doliwa, Vsevolod Shevchishin, Artur Siemaszko