Rozwijamy skuteczne międzynarodowe partnerstwa strategiczne – wizyta naukowców z WMiI na Politechnice w Walencji

Na początku marca i maja odbyły się wizyty naukowców z WMiI – prof. Piotra Artiemjewa, dr Agnieszki Niemczynowicz oraz doktorantów - mgr Aleksandry Szpakowskiej, mgr Marcina Młyńskiego i mgr Artura Samojluka na Politechnice w Walencji (UPV). Wizyty odbyły się w ramach realizowanego przez WMiI projektu Partnerstwa Strategiczne na rzecz matematycznych aspektów zespolonych, hiperzespolonych i rozmytych sieci neuronowych, kierowanego przez dr Agnieszkę Niemczynowicz i finansowanego przez NAWA.

Politechnika w Walencji obecnie kształci prawie 30 000 studentów oraz zatrudnia ponad 2500 naukowców w 17 uniwersyteckich centrach doskonałości naukowej. Uczelnia znajduje się w pierwszej piątce najlepszych hiszpańskich uczelni wyższych, osiągając najwyższe dochody z działań związanych z badaniami i transferem wiedzy. Jest również krajowym liderem w zakresie uzyskiwania licencji patentowych i współpracy z biznesem. Współpraca z UPV, zapoczątkowana przez dr Agnieszkę Niemczynowicz w 2017 roku, przyniosła już pierwsze wymierne efekty poprzez publikację wspólnych prac naukowych oraz aplikacje o wspólne granty naukowe.

Celem wymiany naukowej jest budowanie potencjału naukowo-nadawczego naszych naukowców poprzez współpracę naukową z doświadczonymi naukowcami i ich uczniami z Politechniki w Walencji - profesorami Lluisem Garcia-Raffi, Jose Calabuig i Mario Lazaro oraz doktorantem Rogerem Arnau.  Podczas wizyt naukowcy pracowali nad  nowymi architekturami hiperzespolonych sieci neuronowych dedykowanych do rozwiązania problemów klasyfikacji i predykcji.  Otrzymali już pierwsze nowe wyniki, które zostaną niebawem opublikowane we wspólnej monografii w prestiżowym wydawnictwie Routledge oraz przygotowywanych artykułach naukowych.  Bardzo intensywny naukowy czas spędzony w Walencji postrzegają raczej jako kontynuację, a  nie koniec współpracy.

Pobyt i współpraca pokazały jakim potencjałem  i  umiejętnościami dysponuje każdy zespół naukowy. Na tej podstawie planują rozszerzyć kierunki prowadzonych wspólnie badań na nowe obszary badawcze łączące dyscypliny matematyki, fizyki i informatyki.