Realizacja warunku w semestrze zimowym 2016z - Informatyka I stopień stacjonarne

Osoby, które realizują warunek w semestrze zimowym proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU do 28 października 2016r. Nie dotyczy przedmiotu sztuczna inteligencja! Niedostarczenie dokumentu skutkuje barkiem wpisu do grupy zajęciowej!!!