REALIZACJA WARUNKU W SEMESTRZE LETNIM 2016L INFORMATYKA I STOPIEŃ, STACJONARNE

Osoby, które realizują warunek w semestrze letnim 2016L proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU do 10 marca 2017r.

Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem wpisu do grupy zajęciowej!!!