Przyjmowanie wniosków dotyczących przyznania pomocy materialnej w pokoju A1/15

Przyjmowanie wniosków dotyczących przyznania pomocy materialnej w pokoju A1/15

28-29.09.2017r. godz. 9:00-13:00
2.10.2017r. dziekanat zamknięty
3-6,9-10.2017r. godz. 8:00-14:00

(7 października 2017r. godz 8:00-13:00 - dotyczy studentów studiów niestacjonarnych)

Agnieszka Banach-Szewczak
dziekanat-stacjonarne@matman.uw.edu.pl